IX Bieg Mikołajkowy


Cel imprezy:

 • Popularyzacja biegania i nordic walking jako najprostszej formy ruchu.
 • Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku oraz integracja środowiska ludzi aktywnie uprawiających najprostsze formy rekreacji.
 • Promocja Gminy Wschowa.
 • Zbiórki środków pieniężnych na cel charytatywny określony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera "BLIŻEJ AUTYZMU" .

Organizatorzy:

 • Klub Sportowy LLKS Osowa Sień.
 • Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem i Zespołem Aspergera "Bliżej Autyzmu"


Termin i miejsce:

 • Zawody odbędą się 3 grudnia 2023 roku.
 • Start i meta Nowe Ogrody -Bluszczowy Szlak.
 • Biuro zawodów będzie zlokalizowane w okolicach startu i mety.


Trasa i dystanse:

 

 • TRASA 1 - 800m (bieg dzieci)
 • TRASA 2 - 2200m (nordic walking, bieg)
 • TRASA 3 - 5000m (bieg główny)


Nawierzchnia:

 • Ścieżka leśna


Program zawodów:

 • godz. 10:30 - 11:30 - wydawanie numerów startowych w biurze zawodów.
 • godz. 11:15 - oficjalne przywitanie uczestników i otwarcie zawodów.
 • godz. 11:20 - start biegu dzieci
 • godz. 11:35 - start nordic walking i biegu na 2200m
 • godz. 12:00 - start biegu głównego.
 • godz. 12:45 - zakończenie zawodów: wręczenie i losowanie nagród wśród wszystkich uczestników.Warunki Uczestnictwa:

 • Podczas odbioru numeru startowego w biurze zawodów wszyscy zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, iż są świadomi zagrożeń związanych z udziałem w zawodach sportowych oraz, że stan zdrowia umożliwia im uczestnictwo w tych zawodach (WZÓR DO POBRANIA).
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody udziału w biegu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego (WZÓR DO POBRANIA).
 • Podczas weryfikacji w biurze zawodów zawodnicy zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości.
 • Uczestnicy zawodów zobowiązani są stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji i udokumentowania zawodów.
 • Odbiór numeru startowego jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Wniesienie opłaty startowej w wysokości 20 zł. Za pośrednictwem portalu zrzutka.pl lub w biurze zawodów.


Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia zawodników przyjmowane są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej lub w dniu zawodów w biurze zawodów.
 • Zgłoszenia za pośrednictwem formularza przyjmowane będą do dnia 1 grudnia 2023r. Po tym terminie istnieje możliwość zgłoszenia się w dniu zawodów w czasie pracy biura zawodów.

 

Świadczenia startowe:

Każdy zarejestrowany zawodników ramach wpisowego otrzymuje:

 • numer startowy
 • pamiątkowy medal
 • napoje, poczęstunek na mecie
 • puchary dla zwycięzców
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów
 • obsługę techniczną
 • zmęczenie i zadowolenie z niesienia pomocy:)


Organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń dla osób zgłaszających się w dniu zawodów.


Klasyfikacja:

 • Będzie prowadzona na podstawie wyników zatwierdzonych przez sędziego głównego.
 • Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać do sędziego głównego, który ostatecznie decyduje o kolejności zawodników.


Nagrody:

 • Nagrody rzeczowe przekazane przez sponsorów zostaną rozlosowane po biegu wśród uczestników.Postanowienia końcowe:

 • Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.
 • Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie i NNW.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników zawodów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód jakie mogą wystąpić w związku z udziałem w zawodach.
 • Organizator nie odpowiada za zaginione wartościowe przedmioty.
 • Wszystkich zawodników obowiązują zasady fair-play.
 • Zawodnicy nie stosujący się do postanowień zostaną zdyskwalifikowani.
 • Wyniki biegów zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
 • Kontakt do organizatora: tel.: Andrzej 512 311 473
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów. Ewentualne zmiany będą publikowane na stronie internetowej zawodów.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

 

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie zawodnika

Zgoda rodzica/opiekuna